Kadra

 

Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu:

dr hab. n.med. Tadeusz Morawiec, prof. SUM 

dr n.med. Anna Bubiłek-Bogacz – adiunkt dydaktyczny

dr n.med. Sylwia Wójcik - adiunkt dydaktyczny

dr n.med. Joanna Śmieszek- Wilczewska - adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr n.med. Agnieszka Raczkowska-Siostrzonek - adiunkt dydaktyczny

dr n.med. Magdalena Jędrusik-Pawłowska - adiunkt dydaktyczny

 

lek.dent. Flora Menzel - asystent dydaktyczny

lek.dent. Bartłomiej Wróbel - asystent badawczo-dydaktyczny

lek.dent. Kacper Wachol - asystent badawczo-dydaktyczny

lek.dent. Agnieszka Balicz - asystent badawczo-dydaktyczny

lek.dent. Bartłomiej Kubaszek –student Szkoły Doktorskiej

lek.dent. Maciej Wróbel - asystent badawczo-dydaktyczny

lek.dent. Piotr Pławecki - asystent dydaktyczny

lek.dent. Piotr Wróbel - asystent dydaktyczny

lek.dent. Artur Wyczółkowski - asystent dydaktyczny

lek.dent. Maja Baczkowska-Wędrychowicz - asystent dydaktyczny

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny

Plac Akademicki 17, 41-902 Bytom

Tel.: 32 282 74 78

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

e-mail: chirstom@sum.edu.pl