Chirurgia Stomatologiczna

Tematyka zajęć z przedmiotu Chirurgia Stomatologiczna

Tematyka zajęć dla studentów dostępna poniżej:

 

 

III rok

 

 

Wykład

Metody dydaktyczne                    e-learning

Prezentacja multimedialna

L.p.

Tematyka wykładów

1.

Anatomia części twarzowej czaszki.                                

2.

Stany nagłe.                                                                   

3.

Pacjenci przyjmujący przewlekle leki przeciwkrzepliwe. Postępowanie okołozabiegowe.                                                                                            

4.

Zębopochodne stany zapalne tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi.                 

5.

Niezębopochodne stany zapalne. Tężęc.                                                           

 

Seminarium

        Metody dydaktyczne

         Dyskusja, rozwiązywanie problemów, prelekcja

L.p.

Tematyka zajęć

1.

 

Powtórzenie wiadomości z anatomii: osteologia, unerwienie, unaczynienie twarzoczaszki, topografia okolic twarzy, układ chłonny części twarzowej czaszki, gardła i szyi .

Organizacja pracy  Poradni Chirurgii Stomatologicznej.

Zasady aseptyki i antyseptyki w Poradni Chirurgii Stomatologii.    

2.

Omówienie leków stosowanych do znieczulenia miejscowego.

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania leków  miejscowo-znieczulających.

Postępowanie z pacjentami uczulonymi na środki do znieczulenia miejscowego.

Zestaw reanimacyjny.                                                                                        

3.

Powikłania miejscowe i ogólne związane z usuwaniem zębów oraz z wykonaniem znieczulenia miejscowego.

4.

Topografia przestrzeni międzypowięziowych twarzy i szyi.

Zębopochodne stany zapalne tkanek miękkich.

5.

Niezębopochodne stany zapalne tkanek miękkich.

6.

Powtórzenie i zaliczenie ćwiczeń seminariów i wykładów

 

Zajęcia praktyczne        

Metody dydaktyczne 

         Dyskusja, rozwiązywanie problemów

l.p.

                                                Tematyka zajęć

1.

Powtórka z anatomii części twarzowej czaszki – osteologia, unerwienie i unaczynienie

twarzoczaszki, topografia okolic twarzy, układ chłonny części twarzowej czaszki, gardła i szyi

 

Instrumentarium stosowane w chirurgii stomatologicznej

3.

Badanie stomatologiczne chorego w warunkach ambulatoryjnych.

Przygotowanie pacjenta do zabiegu usunięcia zęba

4.

Omówienie leków stosowanych do znieczulenia miejscowego.

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania leków miejscowo-znieczulających.

Zestaw reanimacyjny.

5.

Znieczulenia miejscowe stosowane do usuwania zębów – technika wykonywania.
Zajęcia praktyczne na fantomach.

6.

Powikłania po znieczuleniu – miejscowe i ogólne, postępowanie lecznicze.

7.

Przeprowadzanie badania przedmiotowego i podmiotowego, Zajęcia praktyczne w warunkach

Symulacji

8.

Zasady i technika usuwania zębów. Ćwiczenia na fantomach, postawa lekarza przy fotelu,

uchwyty wyrostków zębodołowych, uchwyty kleszczy, ruchy ekstrakcyjne. Zajęcia praktyczne na

fantomach.

9.

Usuwanie zębów u pacjentów dorosłych. Zajęcia praktyczne w warunkach symulacji.

10.

Usuwanie zębów u pacjentów ze współistniejącymi schorzeniami ogólnymi. Zajęcia praktyczne

w warunkach symulacji.

11.

Sposoby zaopatrzenia zębodołu po ekstrakcji zębów

12.

Prawidłowe wypełnianie dokumentacji medycznej. Zajęcia praktyczne w warunkach symulacji.

               

 

 

 

Literatura

Materiały do ćwiczeń z chirurgii stomatologicznej, wydanie II poprawione i uzupełnione pod redakcją

Bogny Pogorzelskiej-Stronczak, ŚAM, Katowice, 1988

Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Warszawa, PZWL, 1993

Chirurgia szczękowo-twarzowa, red. nauk. L. Kryst, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Podstawy chirurgii stomatologicznej, red. M. Dominiak, T. Gedrange, M. Rahnama-Hezavah wyd. 3, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2022.

Chirurgia stomatologiczna. Matteo Chiapasco. red. wyd. pol. M. Dominiak, T. Kaczmarzyk, Edra Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2020, wyd.3

 

 

IV rok

 

 

Wykład

Metody dydaktyczne                    e-learning

Prezentacja multimedialna

L.p.

Tematyka zajęć 

1.       

Zęby zatrzymane, nadliczbowe, dodatkowe

2.       

Torbiele szczęk i tkanek miękkich

3.       

Połączenia i przetoki ustno-zatokowe

4.       

Zębopochodne schorzenia zatok szczękowych

5.       

Schorzenia ślinianek. Kamica ślinowa 

6.       

Zabiegi chirurgiczne dla potrzeb ortodontycznych

7.       

Chirurgiczne zabiegi przedprotetyczne

 

Seminarium

        Metody dydaktyczne

         Dyskusja, rozwiązywanie problemów, prelekcja

L.p.

Tematyka zajęć

1.

Torbiele szczęki – definicje, podział, etiopatogeneza, objawy, leczenie, diagnostyka.

Torbiele tkanek miękkich – etiologia, objawy, diagnostyka.                                                                                                                          

2.

Połączenia i przetoki ustno- zatokowe: przyczyny, diagnostyka, zasady postepowania.

Zębopochodne  zapalenia zatok szczękowych; przyczyny, objawy, diagnostyka, metody leczenia.                                                                                                                           

3.

Anatomia i fizjologia nerwów czaszkowych.  Schorzenia nerwu trójdzielnego.                                                                                                                         

4.

Zęby zatrzymane nadliczbowe i dodatkowe

5.

 

Stany zapalne, kamica ślinianek – etiologia, objawy, diagnostyka, leczenie.

Stany zwyrodnieniowe gruczołów ślinowych, zaburzenia wydzielania śliny.                                                                                                                        

6.

Zabiegi chirurgiczne dla potrzeb ortodontycznych

7.

Chirurgiczne zabiegi przedprotetyczne.                      

8.

Kriochirurgia. Nowe metody diagnostyki i terapii w chirurgii stomatologicznej.

Laseroterapia i magnetostymulacja w chirurgii stomatologicznej.   Zaliczenie                                                                         

9.

Powtórzenie i zaliczenie ćwiczeń seminariów i wykładów

 

Zajęcia praktyczne        

Metody dydaktyczne 

         Dyskusja, rozwiązywanie problemów

l.p.

                                                Tematyka zajęć

1.       

Zęby zatrzymane, zęby dodatkowe, nadliczbowe, etiopatogeneza, diagnostyka.     

2.       

Torbiele szczęk: definicja, podział, etiopatogeneza.                                               

3.       

Torbiele szczęk: objawy, leczenie, diagnostyka.                                           

4.       

Torbiele tkanek miękkich: objawy, leczenie, diagnostyka.                            

5.       

Połączenia ustno – zatokowe: przyczyny, objawy, leczenie.                                  

6.       

Przetoki ustno – zatokowe: przyczyny, objawy, leczenie.                          

7.       

Zębopochodne zapalenia zatok szczękowych: przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie.                                                                                                                        

8.       

Zapalenia kości szczęk, etiologia, objawy.                                                                          

9.       

Zapalenia kości szczęk: diagnostyka, leczenie.                                                         

10.   

Zabiegi chirurgiczne na potrzeby leczenia ortodontycznego

11.   

Zabiegi chirurgiczne na potrzeby leczenia protetycznego

12.   

Radionekroza kości szczęk: etiologia, objawy, leczenie.                                          

13.   

Histiocytoza: etiologia, objawy, leczenie.                                                                           

14.   

Dysplazja włóknista kości; etiologia, objawy, leczenie

 

Literatura

Chirurgia szczękowo-twarzowa, red. nauk. L. Kryst, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J., Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2009.

Kaczmarzyk T., Goszcz A., Grodzińska L., Stypułkowska J., Woroń J., Zaleska M., Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych Podręcznik dla studentów i lekarzy, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2006.

Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego, red. T. Kaczmarzyk, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2015.

Podstawy chirurgii stomatologicznej, red. M. Dominiak, T. Gedrange, M. Rahnama-Hezavah wyd. 3, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2022.

Chirurgia stomatologiczna. Matteo Chiapasco. red. wyd. pol. M. Dominiak, T. Kaczmarzyk, Edra Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2020, wyd.3

Podręczniki zalecane polskie i obcojęzyczne:

  1. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Warszawa, PZWL, 1993.
  2. Różyło-Kalinowska I., Różyło T. K., Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej, Lublin, Wydawnictwo Czelej, 2011.
  3. Pasler F.A. Radiologia stomatologiczna, Lublin, Edra Urban & Partner, 2019

 

 

V rok

 

Wykład

Metody dydaktyczne     e-learning

Prezentacja multimedialna

L.p.

Tematyka zajęć 

1.

Diagnostyka i kwalifikacja pacjentów do leczenia implantologicznego, podstawy implantologii.

Współczesne techniki radiologiczne

2.

Sterowana regeneracja kości. Biomateriały, błony zaporowe

3.

Resekcja korzenia, radektomia, autotransplantacja, hemisekcja- wskazania, przeciwwskazania. 

Przygotowanie do zabiegu. Technika operacyjna

4.

Schorzenia nerwów czaszkowych, porażenie nerwu VII. Zespoły bólowe w obszarze twarzy. Neuralgia nerwu V.

5.

Zabiegi augmentacyjne w obrębie wyrostków zębodołowych – przeszczepy kostne, rozszczepienie wyrostka zębodołowego, „sandwich technique”

Zabiegi augmentacyjne w obrębie wyrostków zębodołowych – osteogeneza dystrakcyjna, podniesienie dna zatoki szczękowej

 

Seminarium

        Metody dydaktyczne

         Dyskusja, rozwiązywanie problemów, prelekcja

L.p.

Tematyka zajęć

1.

1. Resekcje wierzchołka korzenia zęba, hemisekcja, radektomia, usuwanie pozostawionych korzeni zębów.

2. Operacyjne usuwanie i odsłanianie zębów zatrzymanych.

3.Technika chirurgicznego leczenia torbieli szczęk i tkanek miękkich. 

4. Chirurgiczne zabiegi stomatologiczne dla potrzeb leczenia ortodontycznego.    

5. Autotransplantacja i replantacja zęba.

6. Chirurgia przedprotetyczna jamy ustnej.

7. Korekcja tkanek miękkich i twardych.

2.

1. Plastyka połączeń i przetok ustno-zatokowych – metody operacyjne.

2. Chirurgiczne metody leczenia zębopochodnych schorzeń zatok szczękowych – metody operacyjne                                                                                                                              

3.

1. Nowotwory zębopochodne

2. Guzy łagodne jamy ustnej.

3. Stany przedrakowe jamy ustnej.

4. Zasady profilaktyki onkologicznej jamy ustnej.     Technika pobierania materiału  tkankowego do badania hist-pat i cytologicznego.

5.  Chirurgiczne leczenie guzów łagodnych i stanów przedrakowych jamy ustnej.           

4.

1. Biomateriały, przeszczepy i wszczepy w chirurgii jamy ustnej. Sterowana regeneracja kości.

2. Zabiegi augmentacyjne w podwyższaniu i poszerzaniu wyrostków zębodołowych.    

Podnoszenie dna zatok szczękowych.

3. Wszczepy dentystyczne – wprowadzenie do implantologii (ocena podłoża kostnego, kwalifikacje pacjentów do zabiegu).                                                                                   

5.

 

1. Zasady profilaktyki onkologicznej jamy ustnej.

2.Technika pobierania materiału tkankowego do badania histopatologicznego metody leczenia nowotworów łagodnych i stanów przednowotworowych jamy ustnej                                                                                       

6.

1. Przygotowanie pacjenta ze schorzeniem ogólnoustrojowym do zabiegu w obrębie jamy ustnej, nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym – postępowanie                                         

7.

1. Chirurgiczne metody leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego, zespoły bólowe w obrębie twarzy.

2.  Schorzenia gruczołów ślinowych. Technika usuwania kamieni ślinowych.                         

 

Zajęcia praktyczne        

Metody dydaktyczne 

         Dyskusja, rozwiązywanie problemów

l.p.

                                                Tematyka zajęć

1.

Schorzenia nerwu trójdzielnego- diagnostyka, metody leczenia zespoły bólowe w obrębie twarzy – diagnostyka, metody leczenia.                                              

2.

Pierwsza pomoc w urazach twarzy, zaopatrzenie złamań zębów i wyrostków zębodołowych.                                                             

3.

Zasady profilaktyki onkologicznej jamy ustnej. Technika pobierania materiału tkankowego do badania histopatologicznego metody leczenia nowotworów łagodnych i stanów przednowotworowych jamy ustnej.                                                           

4.

Kwalifikacja pacjenta do leczenia implantologicznego, diagnostyka radiologiczna, podstawy implantologii.                                                                                           

5.

Sterowana regeneracja kości  (GBR), biomateriały, planowanie zabiegu augmentacji.  

6.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej ( sinus lift),otwarty zamknięty  

7.

rozszczepienie wyrostków zębodołowych,(splitting) autogenne ,przeszczepy kostne, osteodystrakcja.   

8.

Przygotowanie pacjenta ze schorzeniem ogólnoustrojowym do zabiegu w obrębie jamy ustnej, nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym – postępowanie.                 

 

 

Literatura

Chirurgia szczękowo-twarzowa, red. nauk. L. Kryst, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J., Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2009.

Kaczmarzyk T., Goszcz A., Grodzińska L., Stypułkowska J., Woroń J., Zaleska M., Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych Podręcznik dla studentów i lekarzy, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2006.

Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego, red. T. Kaczmarzyk, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2015.

Podstawy chirurgii stomatologicznej, red. M. Dominiak, T. Gedrange, M. Rahnama-Hezavah wyd. 3, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2022.

Chirurgia stomatologiczna. Matteo Chiapasco. red. wyd. pol. M. Dominiak, T. Kaczmarzyk, Edra Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2020, wyd.3

Podręczniki zalecane polskie i obcojęzyczne:

  1. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Warszawa, PZWL, 1993.
  2. Różyło-Kalinowska I., Różyło T. K., Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej, Lublin, Wydawnictwo Czelej, 2011.
  3. Pasler F.A. Radiologia stomatologiczna, Lublin, Edra Urban & Partner, 2019

 

 

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny

Plac Akademicki 17, 41-902 Bytom

Tel.: 32 282 74 78

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

e-mail: chirstom@sum.edu.pl